Trong quý II/2017 lĩnh vực hàng không đã có tới 40 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3

Bộ giao thông chuyển vận trong quý II/2017 đã đưa vào dùng 40 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3 lĩnh vực hàng không. Tính từ đầu năm đến nay, Bộ này đã hoàn thành, đưa vào thí điểm 55/145 thủ tục cung cấp phần dịch vụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện năm 2017.


Bộ giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã ban hành và triển khai kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2017, hệ thống cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép kinh doanh chuyên chở; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô đã chính thức được mở rộng đến 63 Sở GTVT. Trước đó, từ giữa tháng 11/2016, 10 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 4 về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận chuyển và cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô sẽ được triển khai cung cấp thí điểm tại 5 tỉnh thành lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ.

Cùng với đó, Bộ GTVT đã trình Chính phủ danh sách 145 dịch vụ công ưu tiên thực hành trong năm 2017. Theo thống kê, tính từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 55 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến được hoàn thành và đưa vào thử nghiệm.

Trong quý II/2017, Bộ GTVT đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đưa vào sử dụng 40 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực hàng không; tổ chức soát, hoàn thiện mỏng đánh giá, đề xuất giải pháp tạo đột phá trong lĩnh vực tầng lớp hóa dịch vụ công của ngành GTVT.

Cụ thể, Bộ GTVT đã hoàn thành cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3 đổi giấy phép tài xế, dịch vụ công trực tuyến mức 4 cấp, đổi giấy phép tài xế quốc tế. song song, hoàn thành xây dựng hệ thống cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 4 với các thủ tục cấp, đổi giấy phép kinh doanh chuyên chở; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô và ưng ý khai phá tuyến nhất thiết, triển khai tới tât cả các Sở GTVT từ tháng 1 năm nay.

Xem thêm:

Trong quý II/2017 lĩnh vực hàng không đã có tới 40 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến

Trong quý II/2017 lĩnh vực hàng không đã có tới 40 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3

Bộ giao thông chuyển vận trong quý II/2017 đã đưa vào dùng 40 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3 lĩnh vực hàng không. Tính từ đầu năm đến nay, Bộ này đã hoàn thành, đưa vào thí điểm 55/145 thủ tục cung cấp phần dịch vụ công trực tuyến ưu tiên thực hiện năm 2017.


Bộ giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã ban hành và triển khai kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2017, hệ thống cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép kinh doanh chuyên chở; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô đã chính thức được mở rộng đến 63 Sở GTVT. Trước đó, từ giữa tháng 11/2016, 10 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 4 về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận chuyển và cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô sẽ được triển khai cung cấp thí điểm tại 5 tỉnh thành lớn là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ.

Cùng với đó, Bộ GTVT đã trình Chính phủ danh sách 145 dịch vụ công ưu tiên thực hành trong năm 2017. Theo thống kê, tính từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 55 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến được hoàn thành và đưa vào thử nghiệm.

Trong quý II/2017, Bộ GTVT đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đưa vào sử dụng 40 thủ tục cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3 trong lĩnh vực hàng không; tổ chức soát, hoàn thiện mỏng đánh giá, đề xuất giải pháp tạo đột phá trong lĩnh vực tầng lớp hóa dịch vụ công của ngành GTVT.

Cụ thể, Bộ GTVT đã hoàn thành cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3 đổi giấy phép tài xế, dịch vụ công trực tuyến mức 4 cấp, đổi giấy phép tài xế quốc tế. song song, hoàn thành xây dựng hệ thống cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức 4 với các thủ tục cấp, đổi giấy phép kinh doanh chuyên chở; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô và ưng ý khai phá tuyến nhất thiết, triển khai tới tât cả các Sở GTVT từ tháng 1 năm nay.

Xem thêm:
Đọc thêm..
Các dự đoán phát triển của hệ thống ERP tốt nhất trong những năm tới

Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hay phần mềm ERP tốt nhất, là hệ thống quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của nhiều công ty. Phần mềm ERP tốt nhất được sử dụng để theo dõi các dữ liệu quan trọng xuyên suốt doanh nghiệp.

Nó liên kết các phòng ban và cung cấp cho các cán bộ quản lý một cái nhìn sâu sắc hơn các hoạt động của công ty, và đặc biệt, giúp họ đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn và nhanh hơn.

Các hệ thống ERP tốt nhất đã có một thời gian phát triển khá là dài, tuy nhiên vẫn tiếp thay đổi theo thời gian. Các hệ thống ERP tốt nhất sẽ hứa hẹn được đơn giản hóa, dễ tiếp cận hơn và sử dụng dễ dàng hơn, được định hình bởi các khuynh hướng đang phát triển trong các năm gần đây.

Michael Krigsman, tổng giám đốc của Asuret, Inc, một công ty tham mưu chuyên về phân tách và ngăn chặn các thất bại trong ứng dụng công nghệ, trình diễn. những gì tiếp theo cho hệ thống ERP tốt nhất.
Đơn giản và dễ sử dụng

Trước nhất, phần mềm ERP tốt nhất sẽ trở nên đơn giản hơn, cả trong việc triển khai hệ thống và việc điều chỉnh cho sát với các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp. Điện toán đám mây, cho phép các công ty truy cập phần mềm ERP tốt nhất qua Internet, giúp việc cài đặt trở thành dễ dàng và mau chóng đưa phần mềm vào sử dụng.

Ông cũng cho rằng người dùng sẽ chóng vánh thay đổi, hướng tới cả hai – phần mềm ERP tốt nhất đơn giản và dễ dùng.

Giao diện người dùng có thể dễ dàng khai báo, đổi thay phù hợp với công việc của từng người hoặc nhóm người sử dụùng, từ công nhân ở xưởng đến viên chức giao tiếp trực tiếp với khách hàng, nhà cung cấp, đến cán bộ quản lý ngồi trong các văn phòng hạng “doanh nhân”.

Dữ liệu đầu vào, đặc biệt, sẽ trở thành đơn giản duyệt việc sử dụng các máy cảm biến, máy đọc mã vạch, được đặt khắp nơi trong toàn công ty, có thể tự động thu thập các loại dữ liệu khác nhau. Các tính năng cỡ thì thực hiện qua nhận dạng giọng nói.

Tích hợp đám mây

Các dịch vụ ERP tốt nhất trên nền điện toán đám mây cũng sẽ phát triển trong ngày mai, có thể tích hợp với các dịch vụ đám mây khác. Krigsman cho rằng các nhà cung cấp sẽ đưa ra các dịch vụ của hệ thống ERP tốt nhất cho phép tích hợp, kết nối đám mây với đám mây.

Điều này sẽ cho phép doanh nghiệp lựa chọn từng dịch vụ phù hợp nhất với tổ chức và quy trình kinh doanh của mình từ các nhà cung cấp khác nhau. Khả năng tương tác giữa các dịch vụ đám mây sẽ giúp loại bỏ sự cấp thiết cài đặt thiết bị trung gian và không phải thực hiện các lập trình phức tạp để giúp module của bên thứ ba làm việc với hệ thống ERP tốt nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tập chí ComputerWorld, chuyên gia Robert Courteau, dự đoán rằng nhiều doanh nghiệp sẽ mua các dịch vụ ERP tốt nhất đám mây tùy theo nhu cầu đòi hỏi vì họ muốn khai triển từng quy trình vận dụng một, tránh những phí tổn quá lớn và thường vượt ngân sách của một dự án ERP tốt nhất triển khai lâu dài.

dụng cụ phân tích kinh doanh

Nhà cung cấp sẽ tiếp chuyện đưa ra các phương tiện phân tích tiên tiến hơn, giúp các công ty có thể truy cập tốt hơn, nhanh hơn tới cơ sở dữ liệu mà hệ thống ERP tốt nhất thu thập đang tăng lên rất nhanh.

Các tiến bộ này của các dụng cụ phân tích giúp cho ERP tốt nhất có giá trị hơn vì nó cho phép các doanh nghiệp phân tách dữ liệu một cách mau chóng, cung cấp thông tin tốt hơn để đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh hơn. Các báo cáo cần tới hơn một ngày để có thì với phương tiện phân tích sẽ được hoàn thành trong một đôi phút.

Phát triển vững bền

Một khuynh hướng toàn cầu cũng sẽ tác động đến sự phát triển của ERP tốt nhất: phát triển vững bền. Các doanh nghiệp có thể dùng hệ thống ERP tốt nhất để theo dõi các dữ liệu liên tưởng đến tác động sinh thái. Một module ERP tốt nhất được thiết kế để theo dõi và đo lường tổng lượng khí thải carbon của một doanh nghiệp có thể sẽ thay thế một hệ thống theo dõi, đo lường truyền thống.

toàn bộ các khuynh hướng nêu trên đều có cùng một mục tiêu:

Làm cho dữ liệu được sử dụng dễ dàng hơn và có giá trị hơn cho doanh nghiệp

Nói cho cùng thì ERP tốt nhất là tất cả về thu thập dữ liệu và sử dụng dữ liệu đó để ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn.

Các dự đoán phát triển của hệ thống ERP tốt nhất trong những năm tới

Các dự đoán phát triển của hệ thống ERP tốt nhất trong những năm tới

Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hay phần mềm ERP tốt nhất, là hệ thống quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của nhiều công ty. Phần mềm ERP tốt nhất được sử dụng để theo dõi các dữ liệu quan trọng xuyên suốt doanh nghiệp.

Nó liên kết các phòng ban và cung cấp cho các cán bộ quản lý một cái nhìn sâu sắc hơn các hoạt động của công ty, và đặc biệt, giúp họ đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn và nhanh hơn.

Các hệ thống ERP tốt nhất đã có một thời gian phát triển khá là dài, tuy nhiên vẫn tiếp thay đổi theo thời gian. Các hệ thống ERP tốt nhất sẽ hứa hẹn được đơn giản hóa, dễ tiếp cận hơn và sử dụng dễ dàng hơn, được định hình bởi các khuynh hướng đang phát triển trong các năm gần đây.

Michael Krigsman, tổng giám đốc của Asuret, Inc, một công ty tham mưu chuyên về phân tách và ngăn chặn các thất bại trong ứng dụng công nghệ, trình diễn. những gì tiếp theo cho hệ thống ERP tốt nhất.
Đơn giản và dễ sử dụng

Trước nhất, phần mềm ERP tốt nhất sẽ trở nên đơn giản hơn, cả trong việc triển khai hệ thống và việc điều chỉnh cho sát với các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp. Điện toán đám mây, cho phép các công ty truy cập phần mềm ERP tốt nhất qua Internet, giúp việc cài đặt trở thành dễ dàng và mau chóng đưa phần mềm vào sử dụng.

Ông cũng cho rằng người dùng sẽ chóng vánh thay đổi, hướng tới cả hai – phần mềm ERP tốt nhất đơn giản và dễ dùng.

Giao diện người dùng có thể dễ dàng khai báo, đổi thay phù hợp với công việc của từng người hoặc nhóm người sử dụùng, từ công nhân ở xưởng đến viên chức giao tiếp trực tiếp với khách hàng, nhà cung cấp, đến cán bộ quản lý ngồi trong các văn phòng hạng “doanh nhân”.

Dữ liệu đầu vào, đặc biệt, sẽ trở thành đơn giản duyệt việc sử dụng các máy cảm biến, máy đọc mã vạch, được đặt khắp nơi trong toàn công ty, có thể tự động thu thập các loại dữ liệu khác nhau. Các tính năng cỡ thì thực hiện qua nhận dạng giọng nói.

Tích hợp đám mây

Các dịch vụ ERP tốt nhất trên nền điện toán đám mây cũng sẽ phát triển trong ngày mai, có thể tích hợp với các dịch vụ đám mây khác. Krigsman cho rằng các nhà cung cấp sẽ đưa ra các dịch vụ của hệ thống ERP tốt nhất cho phép tích hợp, kết nối đám mây với đám mây.

Điều này sẽ cho phép doanh nghiệp lựa chọn từng dịch vụ phù hợp nhất với tổ chức và quy trình kinh doanh của mình từ các nhà cung cấp khác nhau. Khả năng tương tác giữa các dịch vụ đám mây sẽ giúp loại bỏ sự cấp thiết cài đặt thiết bị trung gian và không phải thực hiện các lập trình phức tạp để giúp module của bên thứ ba làm việc với hệ thống ERP tốt nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tập chí ComputerWorld, chuyên gia Robert Courteau, dự đoán rằng nhiều doanh nghiệp sẽ mua các dịch vụ ERP tốt nhất đám mây tùy theo nhu cầu đòi hỏi vì họ muốn khai triển từng quy trình vận dụng một, tránh những phí tổn quá lớn và thường vượt ngân sách của một dự án ERP tốt nhất triển khai lâu dài.

dụng cụ phân tích kinh doanh

Nhà cung cấp sẽ tiếp chuyện đưa ra các phương tiện phân tích tiên tiến hơn, giúp các công ty có thể truy cập tốt hơn, nhanh hơn tới cơ sở dữ liệu mà hệ thống ERP tốt nhất thu thập đang tăng lên rất nhanh.

Các tiến bộ này của các dụng cụ phân tích giúp cho ERP tốt nhất có giá trị hơn vì nó cho phép các doanh nghiệp phân tách dữ liệu một cách mau chóng, cung cấp thông tin tốt hơn để đưa ra các quyết định kinh doanh nhanh hơn. Các báo cáo cần tới hơn một ngày để có thì với phương tiện phân tích sẽ được hoàn thành trong một đôi phút.

Phát triển vững bền

Một khuynh hướng toàn cầu cũng sẽ tác động đến sự phát triển của ERP tốt nhất: phát triển vững bền. Các doanh nghiệp có thể dùng hệ thống ERP tốt nhất để theo dõi các dữ liệu liên tưởng đến tác động sinh thái. Một module ERP tốt nhất được thiết kế để theo dõi và đo lường tổng lượng khí thải carbon của một doanh nghiệp có thể sẽ thay thế một hệ thống theo dõi, đo lường truyền thống.

toàn bộ các khuynh hướng nêu trên đều có cùng một mục tiêu:

Làm cho dữ liệu được sử dụng dễ dàng hơn và có giá trị hơn cho doanh nghiệp

Nói cho cùng thì ERP tốt nhất là tất cả về thu thập dữ liệu và sử dụng dữ liệu đó để ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn.
Đọc thêm..

Xưa ở chùa Quang Minh, làng Hậu Bỗng, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương, có một vị sư tên Huyền Trân, tu đắc đạo. Một đêm, nằm thấy Phật Di Ðà báo mộng rằng: Nhà ngươi tu hành có công đức, trời Phật độ cho kiếp sau được làm vua nước Tàu. Nhà sư thức dậy lấy làm kỳ dị, gọi các đạo tràng bảo rằng: - Ðêm, Thầy thấy mộng lạ, đến khi Thầy chết hãy lấy bút son mà viết trên vai Thầy mười chữ rằng: “Nhà sư tu ở chùa Quang Minh, nước An Nam”, rồi đem thiêu đừng có chôn!
Khi vị sư chết, tuổi đã chín mươi, các đạo tràng làm theo như lời dặn trước.
Ðời vua Hoàng Ðịnh, nhà Lê, ông tiến sĩ tên là Nguyễn Tự Huyện sang cống vua Khang Hi nước Tàu, vua Khang Hi phán hỏi: - Ngươi có biết chùa Quang Minh, ở nước An Nam, thuộc về tỉnh nào?
 Ông ấy tâu rằng: - Muôn tâu bệ hạ, hạ thần chỉ biết chùa Quỳnh Lâm, chùa Thiên Phúc, còn chùa Quang Minh thì thần không rõ.
Vua nói rằng: - Khi Trẫm giáng sinh, ở trên vai có mười chữ son, hẳn là kiếp trước Trẫm tu ở chùa ấy. Nay Trẫm muốn bỏ những chữ ấy đi, mà không phép nào rửa sạch.
Ông ấy tâu lại rằng: - Dám xin có phải thế, thì lấy nước giếng chùa ấy mới rửa được.
Vua dặn rằng: - Thế thì khi về, người tâu với vua Lê cho đi tìm, lấy hộ Trẫm nước giếng ấy.
Ông Nguyễn Tự Huyền về tâu lại với vua Lê như thế. Rồi ông tìm đến chùa Quang Minh, lấy một vò nước đem sang Tàu, dâng vua Khang Hi. Vua Khang Hi lấy nước ấy rửa, thì những chữ son đi ngay. Nhà vua mừng lắm, mới đưa cho ông ta ba trăm lạng vàng, nhờ đem về tu bổ chùa Quang Minh cho lịch sự.
 

Ông sư Huyền Trân ở chùa Quang Minh nước An Nam

Xưa ở chùa Quang Minh, làng Hậu Bỗng, huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương, có một vị sư tên Huyền Trân, tu đắc đạo. Một đêm, nằm thấy Phật Di Ðà báo mộng rằng: Nhà ngươi tu hành có công đức, trời Phật độ cho kiếp sau được làm vua nước Tàu. Nhà sư thức dậy lấy làm kỳ dị, gọi các đạo tràng bảo rằng: - Ðêm, Thầy thấy mộng lạ, đến khi Thầy chết hãy lấy bút son mà viết trên vai Thầy mười chữ rằng: “Nhà sư tu ở chùa Quang Minh, nước An Nam”, rồi đem thiêu đừng có chôn!
Khi vị sư chết, tuổi đã chín mươi, các đạo tràng làm theo như lời dặn trước.
Ðời vua Hoàng Ðịnh, nhà Lê, ông tiến sĩ tên là Nguyễn Tự Huyện sang cống vua Khang Hi nước Tàu, vua Khang Hi phán hỏi: - Ngươi có biết chùa Quang Minh, ở nước An Nam, thuộc về tỉnh nào?
 Ông ấy tâu rằng: - Muôn tâu bệ hạ, hạ thần chỉ biết chùa Quỳnh Lâm, chùa Thiên Phúc, còn chùa Quang Minh thì thần không rõ.
Vua nói rằng: - Khi Trẫm giáng sinh, ở trên vai có mười chữ son, hẳn là kiếp trước Trẫm tu ở chùa ấy. Nay Trẫm muốn bỏ những chữ ấy đi, mà không phép nào rửa sạch.
Ông ấy tâu lại rằng: - Dám xin có phải thế, thì lấy nước giếng chùa ấy mới rửa được.
Vua dặn rằng: - Thế thì khi về, người tâu với vua Lê cho đi tìm, lấy hộ Trẫm nước giếng ấy.
Ông Nguyễn Tự Huyền về tâu lại với vua Lê như thế. Rồi ông tìm đến chùa Quang Minh, lấy một vò nước đem sang Tàu, dâng vua Khang Hi. Vua Khang Hi lấy nước ấy rửa, thì những chữ son đi ngay. Nhà vua mừng lắm, mới đưa cho ông ta ba trăm lạng vàng, nhờ đem về tu bổ chùa Quang Minh cho lịch sự.
 

Đọc thêm..